KURS BİLGİLERİ

Pixel Art CHIEF...
Autodesk AutoCAD Eğitimi...

 


Geri
 


 

Autodesk AutoCAD Eğitimi

 

Eğitim Hakkında

Bu eğitimde katılımcıların, Autodesk'in teknik çizim alanında en çok kullanılan yazılımı olan AutoCAD ile 2 boyutlu çizim tekniklerinde piyasa koşullarının gerektirdiği yeterliliklere sahip olmaları sağlanır. AutoCAD ile plan ve projeler üzerine yoğun proje bazlı eğitimlerimizde makine parçaları veya mimari ve mühendislik gerektiren sistemler aktarılmaktadır.
Pixel Art CHIEF AutoCAD Eğitim Sistemi


AutoCAD Eğitimi programı içerisinde kursiyerlere AutoCAD program kullanımı uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Temel çizim komutlarından başlayarak kişinin öncelikle çizgi üzerindeki hakimiyeti geliştirilmektedir. AutoCAD eğitimi dönemi içerisinde 2 Boyut, Perspektif , Baskı Alma ve 3 Boyut gibi ana başlıklarda eğitim verilmektedir ve kurs dönemi sonunda kişilerin AutoCAD yetkinliği de AutoCAD Eğitimi Final Projesi adı altında test etmekteyiz. Proje tabanlı AutoCAD Eğitimimizi öğrencilerimize en iyi performans saplayacakları şekilde aktarmaktayız

Pixel Art CHIEF Eğitim Sistemi 5 Kural kapsamaktadır. Bu beş bölümü basamak basamak işleyerek kursiyerler üzerinde büyük etkiler alıyoruz.

1. Alıştırma Çizimleri
2. Genel Komplex Çizimler
3. Proje Çizimleri
4. Yazı ve Anlatımlı Çizimler
5. Detaylandırmalar

Bu şekilde 5 Kural yöntemi ile ilerlemeler kaydediyor ve kursiyerler üzerinde kalıcı etki yaratıyoruz.
Hedeflerimiz

 • Teknik Çizim ve 3D eğitimlerinin ana hedefi; başta tasarım, mühendislik ve mimarlık dallarında eğitim alan öğrencilerin, iş hayatına atıldıklarında kullanacakları yazılımlarda, piyasa koşullarının gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalarını sağlamaktır.

 • Farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerimiz için hedefimiz; 3D modelleme / görselleştirme alanlarında gittikçe artan freelance eleman ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte yetkinlikler kazandırmaktır.

 • Katılımcıların, bilgisayar destekli teknik çizimler ve tasarımlar yapabilmeleri ve bu yolla ortaya çıkan ürünlerin satış ve pazarlaması için gerekli dijital görselleri hazırlayabilmeleri amaçlanır.

 • Eğitimler kapsamında, dünyaca ünlü Autodesk firmasının AutoCAD, 3ds Max programının ayrıntılı özellikleri, bu amaca uygun iş istasyonları (workstation) ve yüksek performanslı kişisel bilgisayarlardan oluşan bir donanım ortamında gösterilmektedir.

 • Ayrıca, görsel ürün sunumu alanında bir endüstri standardı olan V-Ray ve dijital tasarım yapan hemen herkesin gereksinimi Adobe Photoshop eğitimleri de verilmektedir.

 • 2D Teknik Çizim, 3D Tasarım ve Revit sayesinde işin bitiminde nasıl olacağını önceden gören tasarımcılar ve üreticiler, çok daha kolay ve net bir şekilde anlaşabilmektedir. Bu da sonradan büyük maliyetlerle sonuçlanabilecek hata, anlaşmazlık vb. olumsuzlukları ortadan kaldırır.
 • 3Ds Max Eğitimine Kimler Katılmalı?

  Bu eğitimin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır. Mimarlık, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, makine mühendisliği, mekatronik ve endüstri ürünleri tasarımı gibi farklı branşlardan kişilerin yanı sıra bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.
  3Ds Max Kursu Pixel Art CHIEF Sertifikasyonları

 • Eğitim sonunda, %80 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz “Pixel Art CHIEF Katılım Sertifikası” alırlar.

 • Eğitimlerimizin belli saatlerinde yapılan uygulama sınavları ve eğitim sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile oluşan mezuniyet not ortalaması 75 ve üstünde olan öğrencilerimiz eğer %85 devam oranını sağladı ise "Pixel Art CHIEF Başarı Sertifikas"ı almaya hak kazanırlar.

 • Eğitimlerimizin belli saatlerinde yapılan uygulama sınavları ve eğitim sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile oluşan mezuniyet not ortalaması 85 ve üstünde olan öğrencilerimiz eğer %90 devam oranını sağladı ise "Pixel Art CHIEF Üstün Başarı Sertifikası" almaya hak kazanırlar.

 • Öğrencilerin, Pixel Art CHIEF'in kendilerine sunduğu başarı sertifikalarını alabilmeleri için, ilgili sözleşme şartlarını sağlayarak, kayıtlı oldukları eğitim paketinin belirli konularında düzenlenecek olan uygulama sınavlarına katılmaları ve/veya projelerini teslim etmeleri gereklidir. •  Ders Devam Oranı  Sınav Başarı Oranı  Alacağınız Belge
   %80    Katılım Sertifikası
   %85  75  Başarı Sertifikası
   %90  85  Üstün Başarı Belgesi

  Uluslararası Sertifikalar

  Kendinizi uluslararası düzeyde kanıtlamak ve tüm dünyadaki iş olanaklarından faydalanmak isterseniz, Autodesk'in İngilizce olarak düzenlediği ücretli sınavlara katılarak, aşağıdaki unvan ve sertifikalara sahip olabilirsiniz:

  Autodesk AutoCAD Certified User
  Autodesk 3ds Max Certified User

  Eğitim'in Süresi Ne Kadar?

  Toplam Autocad eğitimimiz 50 Saattir

  Eğitim İçeriği

  Autodesk AutoCAD
  / 50 Saat

  Arayüz Tanıtımı ve Çizim Komutları


  • Autocad Programının yeni varsayılan arayüzü olan Drafting / Annotation'in tanıtımı, arkaplan renginin değiştirilmesi ve eski versiyonlardaki gibi çalışabilmek için klasik arayüzün oluşturulması, kaydedilmesi
  • Komutlaru aktif yapma yöntemkeri, Line ile ölçüsüz serbest Çizgi çizme
  • Farenin ortasındaki kaydırma tuşu ile çizimlere yakınlaşma, uzaklaşma, kaydırma ve çizimleri ekrana sığdırarak görüntüleme
  • Autocad'de Line ile ölçülü çizgi çizme yöntemleri (mutlak koordinant, Bağıl koordinat ve kutupsal koordinat sistemlerini kullanarak) ve çizilen nesnelerin seçilip, silinmesi
  • Diğer çizgi çizme komutları: Polyline (Çoklu Çizgi) komutu ve kalınlığı olan ağaç çizimi uygulaması, Ray (ışın), Xline (inşa çizgisi)
  • Çember, yay , Elips, Elips Arc gibi komutlarla dairesel çizim elemanları oluşturma
  • Autocad'deki diğer Çizim komutları: Mline (paralel çoklu çizgi) duvar planı oluşturma uygulaması, Polygon (çokgen), Rectangle (dikdörtgen) oluşturma
  • Nokta Ekleme komutları : Multiple point (çoklu nokta ekleme), Point Style ile yerleştirilecek noktanının tipini ve büyüklüğünü tanımlama, divide ve measure ile bir şekli eşit aralıklarla bölme, revision cloud, donut (halka)
  • Spline (eğri) oluşturma komutu, Autocad programına resim ekleme ve Resim üzerinden çizim yapma
  • Autocad Çizim modları ve ayarlarının yapılması (Grid, Snap, Ortho, Polar, Osnap, Dynamic Input, Object Snap Tracking, Quick Properties gibi)
  • Kurs içerisinde ilk uygulamalar ve Küçük çizim örneklerinin yapılması


  Modify (Düzenleme) Komutları


  • Autocad Kursları Nesne seçme yöntemleri
  • Temel Düzenleme komutları : Erase (silme), Move (taşıma), Copy (kopyalama), Rotate (döndürme), Offset (Paralel Kopya alma)
  • Array komutu ile Rectangular (Dikdörtgensel) / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
  • Sık kullanılan Düzenleme Araçları: Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break (Kırma), Lengthen (Nesnenin uzunluğunu değiştirme)
  • Diğer Düzenleme komutları: Fillet (köşe yuvarlatma), chamfer (pah kırma), align (hizalama ), Break at Point (Bir çizgiyi bir noktadan ikiye ayırma)
  • Yeni eklenen modify araçları: Join (Aynı doğrultudaki iki çizgiyi birleştirme), Boundry (Kapalı alanların kenarlarının tek nesne yapılması)
  • Ployline Edit (pedit) ile ayrı ayrı çizilmiş nesnelerin birleştirilmesi
  • Wipeout komutu kullanarak , çiziminizin gözükmesini istemediğiniz kısımların maskelenmesi

   


  Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)


  • Zoom Realtime
  • Zoom Window
  • Zoom Dynamic
  • Zoom Center
  • Zoom Scale
  • Zoom Object
  • Zoom Scale
  • Zoom In
  • Zoom Out
  • Zoom All
  • Zoom Extents
  • Zoom Previous
  • Pan Realtime
  • Viewres ile eğrisel şekillere yakınlaşınca oluşan kırıklıkları giderme
  • Regen komutu ile ekranda kalan izlerin yok edilmesi


  Autocad Dersi'nde Layer ( Katmanlar ) ve Hatch ( Taramalar ) Yazı Oluşturma


  • Katman oluşturma, katman özellikleri tanımlama ve aktif layer 'i değiştirme
  • Katman bazında çizimlerde Turn On / Off (açma/kapatma) , Freeze / Thaw ( dondurma / çözme), Lock / Unlock ( kilitli/kilitsiz duruma getirme, Plotable / Non -Plotable ile plotter den çıkmasını sağlama / engelleme
  • Make Current ile bir nesnenin Layer'ni aktif yapma, Match Layer ile bir nesnenin katmanını diğer bir nesne ile aynı yapma
  • Önceden çizilen bir nesnenin Layer ini sonradan değiştirme
  • Kesik kesik ya da nokta nokta çizgilerin arasındaki mesafeyi artırıp azaltma
  • Kullanılmayan katmanların silinmesi, katman bazında çizimlerin seçilmesi
  • Layer Previous ile katmanlarla ilgili işlemleri geri alma
  • Hatch komutu ile taranacak alanların belirlenmesi, tarama deseni seçimi, tarama çizgileri arasındaki mesafenin ve açının ayarlanması
  • Hatch ile kapalı alanların düz renkler ve geçişli renklerle boyanması
  • Yeni tarama desenlerinin autocad e eklenmesi

   


  Yazı, Ölçülendirme ve Tablo Ekleme


  • Autocad Eğitimi'nde Single Line Text (Tek Satırlık Yazı) , Multiline Text ( Çok satırlı yazı ) ekleme
  • Multiline Text ile özel karakterlerin yazımızın içine eklenmesi ve word gibi başka programlardaki yazıları Autocad e alma
  • Text Style ile farklı yazı stilleri tanımlama
  • Çizim dosyamızdaki yazılarda Bul / Değiştir özelliğini kullanma
  • Mirttext komutu ile Yazıların simetriğini alırken düz ya da ters çıkmasını sağlama
  • Dimension komutları ile farklı ölçülendirme teknikleri ( Linear, Aligned, Radius, Daimeter, Baseline, Continue vb.)
  • Dimension Style ile Ölçülendirme ayarlarını değiştirme
  • Aktif ölçü stilini değiştirme ve Yapılan ölçülendirmelerin stili değiştirme
  • Table komutu ile tablo ekleme
  • Tablo ayarlarının yapılması ve tabloya yazı ekleme

   


  AutoCAD Kursları'nda Blok Oluşturma ve Ekleme Farklı Dosyalar Arasında Nesnelerin Aktarılması


  • Create Block ile yapılan çizimlerin blok haline getirilmesi
  • Define Attributes ile bloklara nitelik tanımlama
  • Insert Blok ile blokların projemize eklenmesi
  • Design Center komutu ile Autocad programının kendi içindeki hazır blokların eklenmesi
  • Blokları dosya olarak kaydetme
  • Projemizde blok adına göre seçim yapmak ve blok sayısını öğrenmek
  • Bir blok şeklinin, bir nesnenin üzerinde eşit aralıklarla kopyalanması (Bir koltuk bloğunun, elips bir masa etrafına eşit aralıklarla yerleştirilmesi uygulaması vb. örnekler)
  • Kullanılmayan Blokların dosyadan silinmesi
  • AutoCAD eğitimi bittikten sonra kullanabileceğimiz, kendi nesne kütüphanesini oluşturma

   

  Properties sekmesindeki Nesne Özellikleri ile ilgili Komutlar

  • Object Color ile oluşuturulacak nesnenin renginin belirlenmesi
  • Lineweight ile oluşuturulacak nesnenin çizgi kalınlığının belirlenmesi
  • Linetype ile oluşuturulacak nesnenin çizgi tipinin belirlenmesi
  • Match Object komutu ile bir nesnenin özelliklerini, aynen diğer bir nesneye aktarma
  • List komutu ile seçilen bir nesnenin geometrik özelliklerini listeletmek
  • Sağ Tuş - Properties ile seçilen nesnenin özelliklerini görüp-değiştirmek

   

  Groups sekmesindeki Komutlarla Gruplarla ile ilgili işlemler


  • Group komutu ile seçilen nesneleri grup haline getirme
  • Ungroup komutu ile grupları bozma
  • Grup Selection On / Off ile nesnelerin grup olarak mı yoksa ayrı ayrı mı hareket edeceğini belirleme

   

  Utilities sekmesindeki Ekstra Araçlar


  • Distance komutu ile iki nokta arası mesafeyi ölçme
  • Radius komutu ile seçilen nesnenin yarıçapını öğrenme
  • Angle komutu ile iki nesne arasındaki açıyı ölçme
  • Area komutu ile belirli bir bölgenin Alan ve Çevresini öğrenme
  • Bir kapalı alanı oluşturan şekilleri Boundy komutu ile tek bir nesneye dönüştürme
  • ID Point komutu ile bir noktanın koordinantını öğrenme
  • Point Style ile eklenecek noktanın stilini değiştirme
  • Quick Select ile nesnelerde belli özelliklere göre hızlı seçim yapma
  • Select All komutu ile projedeki tüm çizimin seçilmesi
  • Quick Calculator komutu ile bazı matematiksel ifadelerin hesaplatılması
  Clipboard Sekmesindeki Komutlar
  • Cut-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında taşıma işlemleri
  • Copy-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri
  Autocad Projeleri 'nin Çıktı Alınması ve Farklı Formatlarda Kaydedilmesi
  • Plot komutu ile autocad çizimlerimizin ölçeksiz-ölçekli olarak çıktı alınması
  • Autocad kursu 'nda yapılan çizimleri Pdf olarak kaydedilmesi
  • Projenin jpg ve png formatlarında resim olarak kaydedilmesi
  • AutoCAD eğitimleri nde nesnelere Hyperlink ( Link verme ) özelliğinin anlatımı
  • AutoCAD kursları 'nda başka projlerimizde kullanmak üzere Dwt uzantılı şablon dosya oluşturma
  • Programda sorun olduğunda, kaydedilmeyen çizimlerin Otomatik kayıt dosyalarından kurtarılması


  Autocad Kursu 'nda 3D Katı Modelleme Çizim Komutları


  • Arayüzün 3D Modelling olarak değiştirilmesi
  • Izometric Görüntülere Geçiş
  • Box, Cylinder, Cone, Sphere, Pyramid, Wedge, Torus komutları üç boyutlu katı nesneler oluşturma
  • Wireframe, Conceptual, Hidden gibi farklı görüntüleme modları arası geçiş
  • Extrude, Loft, Revolve, Sweep komutları ile iki boyutlu nesneleri üç boyutlu hale dönüştürme
  • PloySolid komutu ile sabit kalınlık ve yükseklikte duvar vb. modeller oluşturma
  • Press / Pull komutu ile iki boyutlu nesnelere üçüncü boyut kazandırma ve üç boyutlu nesneleri yüzeylerinden esnetip uzatma-kısaltma

   


  AutoCAD Kursu'nda Üç Boyutlu Katı Nesneleri Düzenleme Komutları


  • Union, Subtract ve Intersect komutları
  • Extrude Faces, Taper Faces, Move Faces ve Color Faces ile yüzey bazında işlem yapma
  • 3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
  • Üç boyutlu nesnelerde Chamfer, Fillet Komutu
  • Autocad'de Üç boyutlu olarak modellenen sahnelerin ışıklandırılması, malzeme atama ve render işlemleri


  AutoCAD Proje Uygulamaları


  • AutoCAD eğitimi nde uygulama sınavı yapılması
  • Mesleki Proje Çizimi
  • AutoCAD kursları esnasında Surface komutu ile yüzey oluşturma
  • AutoCAD dersi esnasında toplantı masası ve koltuk gibi mobilyaların planlarının çizilmesi
  • AutoCAD kursları üç boyutlu modelleme uygulamaları kapsamında Dolap, Masa, koltuk, vazo gibi mobilyaların çizilmesi
  • AutoCAD kursu 2D uygulama projeleri
  • Mimari Proje çalışması
  • Autocad Kursu Döner merdiven uygulaması
  • Makine parçası çizimi
  • Peyzaj proje uygulaması
  • AutoCAD Kursu Bina görünüş çizim örnekleri
  • Tefriş elemanları çizim uygulamaları
  • Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması
  • AutoCAD kursları- 3D uygulama projeleri
  • Koltuk Modelleme çizimi
  • Masa ve Vazo modelleme uygulaması
  • Cıvata çizimi
  • Autocad Kursu 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
  • 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
  • 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
  • Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
  • Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma  Pixel Art CHIEF EĞİTİM BAŞVURUSU
  Eğitim konusunda bilgi almak ve kayıt olmak için iletişim panelimizden veya irtibat numaramızdan yardım alabilirsiniz.

   

   
   

   

          EĞİTİM PROGRAMLARI / 3Ds Max - AutoCAD - Photoshop
      Detayları görmek için derslere tıklayınız...
   


   

  Autodesk 3Ds Max
  3D Model - Lighting - Material - Render
  (V-Ray Render Motoru)

   

  Autodesk AutoCAD
  2D - 3D Çizim - Planlama - Parça Çizimleri
  Render  0Adobe Photoshop
  Görsel Tasarım - Planlama
  Post Production
  Pixel Art CHIEF Eğitimleri ®
  Modelleme ve Mimari Eğitimler - Pafta ve Sunum Hazırlıkları İle İlgili Herşey      

  EK LİNKLERİMİZ...


   

   


  Biz Kimiz?

   

  Bizler Kim miyiz? Eğitimci, Felsefi Düşünür, Gerçekçi Takım, Bizler Sanatçıyız Yaratıcı Chief'leriz...

  Devam...
  Hizmet Sözlesmesi

   

  Pixel Art CHIEF Hizmet Sözlesmemizde bulunan Hizmet Sartlari, Gizlilik Politikasi, Güvenilirlik ve Felsefemizi asagidaki linklerden okuyabilir. Hakkimizda bilgiye sahip olabilirsiniz.

  Devam...


   


  Art CHIEF Mimari


  Art CHIEF olarak; proje gelistirme ve yönetme, modern yapilanma konusunda uluslararasi anlamda kurumsallasmis bir kurulus olma yolunda ilerlemeyi hedeflemekteyiz...

  Devam...


  • İç Mimari Proje & Uygulamalar

  • Mimari Proje & Uygulamalar  İletişim  Pixel Art CHIEF'e günün dilediğiniz zamanı mesaj veya e-Mail gönderebilir, mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz...

  Karapınar Mah. 1172 Sk. No:8/A
  Çankaya / ANKARA / TURKEY
  +90 (537) 477 6 460
  info@pixelartchief.com
  pixelartchief.com


   

  Designed By Elcesa © 2015 - All Right Reserved
  <!-- function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } //-->